Hefurðu einhverjar spurningar um þjónustu eða vörur Vodafone? Hér finnur þú svörin við flestum þeim algengustu.

Reikningar

Allt sem tengist reikningum: Inniheimtuferli, reikningstímabil, útskriftargjald, greiðslufrestur og fleira.

 

Í netverslun okkar geturðu á einfaldan hátt leitað eftir tegund, verði eða eiginleikum símtækja og þannig fundið rétta símann sem hentar þér.

Við erum með eitt mesta úrval landsins. Kíktu líka við í verslunum okkar.

Vodafone ekki enn fengið formlega kröfu

Með tilvísun til frétta af mögulegri málssókn á hendur Vodafone, vill Vodafone koma eftirfarandi á framfæri:

Vodafone hefur ekki ennþá fengið formlega kröfu frá Málsóknarfélaginu og getur því ekki tjáð sig um tilvist hinnar meintu kröfu eða efni hennar. Þegar og ef slík krafa kemur fram um bætur vegna miska mun félagið taka afstöðu til þess þegar og ef þar að kemur.

Rétt er að ítreka að ráðist var á félagið, þótt varnir hafi ekki haldið voru þær til staðar. Þetta er því miður áhætta sem fyrirtæki á Íslandi þurfa að búa við og árásin án efa opnað augu margra annarra fyrirtækja fyrir þessari ógn sem stöðugt er að aukast. Vodafone brást við með því að draga lærdóm af árásinni, yfirfæra alla innviði og styrkja starfsemina á öllum sviðum og hyggjumst vera í fararbroddi í öryggismálum á næstu árum eins og vonandi önnur íslensk fyrirtæki, sbr. fréttatilkynningu um netöryggisvottun fyrirtækisins sem send var fjölmiðlum fyrr í vikunni.

Nánari upplýsingar veita Advel lögmenn (s: 692 0757)

Mikilvægum áfanga náð

Mikilvægur áfangi náðist í vikunni þegar The British Standard Institution staðfesti að Vodafone á Íslandi uppfyllti kröfur alþjóðlega upplýsingaöryggisstaðalsins ISO 27001.

ISO-vottun-brefMeð vottun BSI hefur viðurkenndur og óháður aðili með formlegum hætti gefið út, að starfsfólk Vodafone vinni eftir skýru verklagi og fyrirfram skilgreindum ferlum í upplýsingaöryggismálum. Vottunin er sú víðtækasta sem íslenskt fjarskiptafyrirtæki hefur fengið og er mikilvæg staðfesting á áherslu Vodafone á öryggismál.

ISO-vottun krefst ítarlegs undirbúnings og naflaskoðunar. Allir innviðir fyrirtækisins voru yfirfarnir í aðdraganda hennar, öryggisferlar endurskoðaðir, vinnulag við meðferð gagna skýrt og fræðsla í upplýsingaöryggismálum efld stórlega, svo fátt eitt sé nefnt. Mikilvægust er þó líklega sú aukna meðvitund og þekking sem orðið hefur til innan fyrirtækisins meðal stjórnenda og starfsmanna á sviði öryggismála.

Rétt meðhöndlun og öryggi gagna er afar mikilvægt og í því samhengi eru fagleg vinnubrögð og gott skipulag lykilatriði. ISO-vottunin er mikilvægt verkfæri í framkvæmd þeirrar vinnu, en hún tryggir jákvætt aðhald og stöðugar umbætur í upplýsingaöryggismálum. Fyrirtækið mun undirgangast endurúttekt á hverju ári þar sem sannreynt verður hverju sinni að unnið er eftir ströngum kröfum.

Hjá Vodafone höfum við einsett okkur að vera í fararbroddi á sviði öryggismála hér á landi til framtíðar. Við munum þannig halda vinnunni á þessu sviði áfram af krafti og efla meðal annars enn frekar samstarfið við Vodafone Global á sviði net- og upplýsingaöryggismála. Það er mikill styrkur fyrir okkur og viðskiptavini okkar að eiga nánu samstarfi við eitt stærsta fjarskiptafyrirtæki í heimi og hafa þannig aðgang að nýjustu reynslu, greiningum og kenningum á sviði öryggismála. Við hjá Vodafone hlökkum til að vinna áfram að þessum áherslum á næstu árum til hagsbóta fyrir viðskiptavini.

Árni H. Kristinsson, fyrir hönd BSI, afhendir formlega staðfestingu á ISO-vottun félagsins.

Árni H. Kristinsson, fyrir hönd BSI, afhendir formlega staðfestingu á ISO-vottun félagsins.

LEGO Movie í 3D

Fyrsta 3D myndin sem komið hefur í Leiguna í Vodafone Sjónvarpi var frumsýnd fyrir skömmu en það var kvikmyndin The LEGO Movie.

lego-mynd-frettLego Movie naut mikilla vinsælda þegar hún var sýnd í kvikmyndahúsum hér á landi fyrr á árinu og því skemmtilegt að geta boðið upp á hana í þrívídd í Leigunni.

Sífellt fleiri heimili búa nú yfir 3D sjónvörpum, en fjöldi nýrra sjónvarpa getur sýnt myndir í 3D. Vodafone kemur þannig til móts við vaxandi eftirspurn eftir 3D efni með þessari frumsýningu.

Vinsældir efnis í 3D hafa verið miklar í kvikmyndahúsum síðari ár, sérstaklega í barnaefni og hasarmyndum og hefur sú þróun nú hafið innreið sína af fullum krafti í nýjustu sjónvörpin á markaðnum. Með framförum í tækni fyrir sjónvörp, aukinni flutningsgetu sjónvarpsþjónustu Vodafone, sífellt fleiri háhraða ljósleiðara- og ljósnetstengingum og ört fjölgandi 3D sjónvörpum á heimilum landsmanna hafa skapast skilyrði til að hefja 3D útsendingar í Vodafone Sjónvarpi.

LEGO Movie 3D er bara fyrsta skrefið og má búast við að 3D myndir verði reglulega í boði í Leigunni á næstu misserum.

Þannig að nú er um að gera að nýta tækifærið, sækja poppið, setja upp 3D gleraugun og prófa tæknina með þessari stórskemmtilegu mynd um hinn venjulega Hemma sem fær óvænt hið vanþakkláta starf að bjarga heiminum!

Í tengslum við frumsýningu Lego Movie í Leigunni efndum við til Facebook leiks þar sem fjölmargir vinningar voru í boði. Aðalvinninginn hlaut Aníta Sólveig Jónsdóttir Owen, stóran Lego Movie kubbakassa.

Í tengslum við frumsýningu Lego Movie í Leigunni efndum við til Facebook leiks þar sem fjölmargir vinningar voru í boði. Aðalvinninginn hlaut Aníta Sólveig Jónsdóttir Owen, stóran Lego Movie kubbakassa.

Vodafone hlýtur ISO-27001 vottun

Vodafone hefur fengið vottað og staðfest að stjórnkerfi fyrirtækisins fyrir upplýsingaöryggi samræmist alþjóðlega upplýsingaöryggisstaðlinum ISO 27001.

BSI-Red Assurance-Mark-ISO-27001-RedVottunin felur í sér formlega viðurkenningu á því að upplýsingaöryggi sé stjórnað samkvæmt fyrirfram ákveðnum ferlum og fagleg vinnubrögð séu viðhöfð í hvívetna. Hún tryggir ennfremur stöðugar umbætur í upplýsingaöryggismálum. Vottunin nær til stjórnkerfis upplýsingaöryggis fyrir farsíma-, landlínu- og netþjónustu Vodafone.

Markvisst hefur verið unnið að uppbyggingu á öflugu stjórnkerfi upplýsingaöryggis hjá Vodafone með fagleg vinnubrögð að leiðarljósi. Allir innviðir hafa verið yfirfarnir og öryggisferlar endurskoðaðir. Ýmis tæknileg mál hafa verið rýnd og þeim breytt þar sem þess var þörf. Vinnulag við meðferð gagna hefur verið skýrt og fræðsla í upplýsingaöryggismálum efld stórlega. Nýtt og betra verklag hefur verið innleitt í samskiptum við eftirlitsaðila og lögreglu og meðhöndlun kortaupplýsinga hefur verið breytt til samræmis við hinn alþjóðlega PCI staðal. Samhliða hefur vöru- og þjónustuframboð Vodafone í auknum mæli tekið mið af þörfum viðskiptavina fyrir öryggislausnir og áhyggjuleysi við notkun. Tilgangurinn með öllu ofangreindu er að styrkja fyrirtækið og bæta þjónustuna við viðskiptavini.

Úttektin á upplýsingaöryggismálum Vodafone var í höndum The British Standard Institution (BSI), sem rýndi í vinnulag, ferla og virkni innan Vodafone. Úttektin náði m.a. til vinnulags við skráningar, vinnslu, geymslu og eyðingu gagna hjá fyrirtækinu. Niðurstöður úttektarinnar voru mjög jákvæðar og hefur Vodafone nú fengið afhent vottunarskírteini frá BSI til staðfestingar á fylgni við ISO-27001 staðalinn. Héðan í frá verður endurúttekt á stjórnkerfinu gerð árlega, sem tryggir jákvætt aðhald og stöðugar umbætur í upplýsingaöryggismálum.

Stefán Sigurðsson, forstjóri Vodafone:
„Það er mikið ánægjuefni fyrir viðskiptavini og starfsfólk Vodafone að þessum áfanga skuli vera náð. ISO-vottunin staðfestir mikla og faglega vinnu sem átt hefur sér stað innan fyrirtækisins í upplýsingaöryggismálum og er mikilvægt skref í verkefni sem héðan í frá er viðvarandi og lýkur í raun aldrei. Við ætlum okkur að vera í fararbroddi á sviði öryggismála hér á landi til framtíðar og munum stýra upplýsingaöryggismálum með faglegum og ábyrgum hætti.

Samstarf Vodafone á Íslandi við Vodafone Group á sviði net- og upplýsingaöryggismála hefur aukist mikið. Samstarfið hefur mikla þýðingu fyrir okkar viðskiptavini, enda er Vodafone eitt öflugasta fjarskiptafyrirtæki í heimi með ómælda reynslu og þekkingu á öryggismálum. Samstarfið hefur nú þegar skilað viðskiptavinum Vodafone áþreifanlegum árangri og mun áfram koma íslenskum fyrirtækjum og samfélagi til góða.“

Nýtt og endurbætt Vodafone app

Við kynnum með mikilli ánægju nýtt og endurbætt Vodafone app fyrir snjallsíma. Þar færðu á einfaldan hátt yfirlit yfir alla þína fjarskiptaþjónustu hjá Vodafone.

iphone_heimsskjarÁ upphafsskjá nýja appsins sérðu strax teljara fyrir farsímanúmer símans sem þú ert að nota og með því að velja „Þjónustur“ færðu svo heildaryfirlit yfir alla þína fjarskiptaþjónustu. Þetta er í fyrsta sinn sem slíkt er í boði fyrir fjarskiptaþjónustu í íslensku appi.

Ef slegið er inn notendanafn og lykilorð að Mínum síðum má svo fá enn ítarlegri aðgang að upplýsingum og stillingum.

Meðal helstu kosta nýja appsins er:

• Á upphafsskjánum sérðu alla teljara þess númers sem þú skráðir þig inn á, mínútur, SMS, gagnamagn og inneign
• Þú færð aðgang að lista af allri þeirri þjónustu sem þú ert með hjá Vodafone og stöðu hennar. Til dæmis:
o Gagnamagn nettengingar heimilisins
o 4G áskrift/frelsi
o Númer barnanna þinna og RED Family númer

• Þú getur fyllt á frelsi, bæði venjuleg frelsisnúmer og 4G netfrelsi
• Þú getur fengið aðstoð þjónustufulltrúa í gegnum netspjall auk hnappa til að senda SMS eða hringja í 1414

Nýja appið er í boði fyrir Android (útgáfu 4 og nýrri) og iOS (útgáfu 7 og nýrri).

Ef þú ert með eldri útgáfu af Vodafone appinu á símanum þínum getur þú einfaldlega sótt uppfærslu fyrir hana og þú færð nýtt og endurbætt Vodafone app. Annars getur þú farið hingað til að sækja Android útgáfuna og hingað til að sækja iPhone útgáfuna.

Þegar appið er uppsett þarftu að byrja á að slá inn símanúmerið í símanum þínum og þá færðu kóða sendan með SMS í símann. Þann kóða þarftu að slá inn í appið og þá færðu aðgang að upplýsingum um notkun á viðkomandi símanúmeri.

Prófaðu appið strax í dag – það er einfaldasta leiðin til að fá yfirlit yfir alla þína fjarskiptaþjónustu!

app-myndir

Nýtt myndband frá Quarashi

Vodafone og Quarashi munu í sumar vinna saman að ýmsum verkefnum. Samstarfið hefst með frumsýningu á myndbandi við lagið „Rock On“ – en lagið verður þemalag RED Frelsis.

quarashi-featuredHljómsveitin Quarashi gefur í dag út sitt fyrsta lag og myndband í nær áratug. Á átta ára ferli sínum seldi Quarashi um 400 þúsund plötur á heimsvísu, hélt hundruði tónleika í fjórum heimsálfum auk þess að vinna og spila með heimsþekktum listamönnum eins og Cypress Hill og The Prodigy, Eminem, Guns and Roses, Weezer og fleirum.

Síðast gaf hljómsveitin út hljómplötuna ‘Guerilla Disco’ árið 2005 en Quarashi koma aftur með krafti í ár. Þann 15. maí kom út nýtt lag sem heitir ‘Rock on’, hefur heyrst víða í útvarpsstöðvum landsins. Nú er svo frumsýnt nýtt myndband þar sem koma við sögu þeir Egill “TINY” Ólafur Thorarensen, Steinar Fjeldsted og Sölvi Blöndal. Myndbandinu, sem er leikstýrt af Eilífi Erni Þrastarsyni, er ferðalag inn í þá 90′s nostalgíu sem hljómsveitin stendur fyrir en þar koma meðal annars til sögu úrelt tækni á borð við kassettur og VHS tæki.

Rock On verður þemalag RED Frelsis – nýrrar hugsunar í farsímaþjónustu á Íslandi. Quarashi verður jafnframt aðalhljómsveitin á laugardagskvöldinu á Þjóðhátíð – en Vodafone mun þann 7. júlí bjóða upp á forsölu á sérstökum laugardagspössum fyrir Þjóðhátíð.

Laugardagspassi á Þjóðhátíð!

Í fyrsta sinn í sögu Þjóðhátíðar í Vestmannaeyjum verður boðið upp á laugardagspassa. Forsala hefst á vegum Vodafone mánudaginn 7. júlí!

thjodhatid

Af hverju ekki að fara í dagsferð til Eyja á Þjóðhátíð og upplifa magnaðan laugardag sem endar með ofurtónleikum Quarashi? Engin gisting og ekkert vesen!

Vodafone verður á Þjóðhátíð og mun í samstarfi við Þjóðhátíðarnefnd bjóða upp á laugardagsferð og laugardagspassa á Þjóðhátíð í fyrsta sinn í sögu hátíðarinnar. Pakkinn mun kosta einungis 14.420 kr. á mann og verður einungis takmarkað magn miða í boði.

Í pakkanum er innifalinn laugardagspassi í Herjólfsdal, 11.900 kr. og tvær ferðir með Herjólfi á 1.260 kr. hvor ferð. Einnig verður hægt að kaupa laugardagspassann eingöngu.

Dagskráin á laugardagskvöldinu er ekki af verri endanum:

 • Kvöldvaka
 •  Skonrokk
 •  Skítamórall
 •  Mammút
 •  Jónas Sigurðsson
 •  John Grant
 •  Flugeldasýning
 •  Quarashi

Hægt er að leggja af stað frá Landeyjahöfn með Herjólfi á laugardeginum kl.

 • 13:00
 • 16:00
 • 19:00

Og brottför frá Eyjum er aðfararnótt sunnudags kl.

 • 04:00
 • 06:00
 • 08:30

Athugaðu að takmarkað sætaframboð er í Herjólf þessar ferðir – því skiptir máli að vera snemma á ferðinni til að tryggja sér miða! Fylgstu með hér á Vodafone.is mánudaginn 7. júlí næstkomandi og tryggðu þér miða á einstaka upplifun!

RED er komið í Frelsi

Gagnamagn með mínútum, ótakmörkuðum SMS-um og böffer. Þú þarft ekkert annað!

Við kynnum algera nýjung á íslenska farsímamarkaðnum: RED Frelsi. Með RED Frelsi velur þú gagnamagn eftir þínum þörfum og færð mínútur, ótakmörkuð SMS og böffer – inneign sem nýtist ef gagnamagn eða mínútur klárast.

Þú velur milli þriggja RED Frelsisleiða: S, M og L:

RED-frelsi-grafik
RED Frelsi gildir í 30 daga. Ef þú vilt meira gagnamagn geturðu bætt við aukagagnamagni á 490 kr. Ef þú ert með RED Frelsi S færðu 250 MB, ef þú ert með RED Frelsi M færðu 500 MB og ef þú ert með RED Frelsi L færðu 750 MB.

Hvað er böffer?

Böffer er ákveðin upphæð sem fylgir hverju RED Frelsi. Þessi upphæð nýtist t.d. fyrir útlandasímtöl, símtöl í þjónustunúmer eins og 118, eða ef mínúturnar eða gagnamagnið sem fylgja RED Frelsinu þínu klárast.

Óháð kerfi

Að sjálfsögðu þarftu ekkert að velta fyrir þér í hverja þú hringir – innifaldar mínútur og ótakmörkuð SMS eru óháð kerfi.

Nýtt Vodafone app

Þú getur svo fylgst með inneigninni, keypt inneignir og margt fleira í nýju og endurbættu Vodafone appi fyrir Android og iPhone.

Fáðu þér RED Frelsi strax í dag – þú þarft ekkert annað! Þú færð RED Frelsi á áfyllingarsíðunni okkar – og ef þú ert ekki hjá Vodafone er einfalt að koma til okkar. Þú ferð bara á frelsissíðuna, smellir á „Koma til Vodafone“ og skráir þig. Við höfum samband, sendum þér SIM-kort og RED Frelsið er þitt!

 

Á Vodafone blogginu birtum við fréttir af ýmsu sem tengist starfsemi, vörum og þjónustu Vodafone. Við leggjum okkur að sjálfsögðu fram um að upplýsingar sem hér birtast séu réttar, en alltaf geta einhverjar villur slæðst með sem við leiðréttum ef þær finnast. Eðli bloggsins vegna má búast við að upplýsingar sem hér birtast geti úrelst með tímanum.

Copyright © Vodafone    Skútuvogi 2    104 Reykjavík    Sími 599 9000    Fax 599 9001    Þjónustuver sími 1414    Hafðu samband    Skilmálar þjónustu

Netspjall / Panta símtal / Fyrirspurn